Virumgårdsvej 16, 2830 Virum
45 95 05 45

NCS Fugtteknik ved det hele - Få gode råd her:

Døre

​Hvis døre begynder at ”binde”, kan der være tale om en utæthed på vandinstallationer.

Fuger i badeværelse, bryggers eller køkken

​Vær opmærksom på skjolder på vægge op imod badeværelser, hvis der er mug/skimmel på væg ud for bruseniche, kan der være tale om utætte fuger ved bruseområdet.

Gas- eller oliefyr

​Vær opmærksom på, om fyret taber vand. Skal man fylde på mere end en gang ved fyringssæsonen, kan der være tale om en utæthed på det centrale varmeanlæg. Kontakt et VVS-firma for nærmere undersøgelse.

Gulve: Skjolder og aftegninger på gulve nær badeværelset

Vær opmærksom på, om der er sorte aftegninger på parketgulv op imod badeværelset. Årsagen kunne skyldes en utæthed – måske fra et dårligt gulvafløb.

Gulve, ujævnheder 1

Hvis gulvbrædder ligger ujævnt (vafler), kan der være utæthed på vandinstallationer.

Gulve, ujævnheder 2

Vær opmærksom på parketgulve som vafler eller ”delaminerer”, da det kan være tegn på fugt i gulvkonstruktionen.

Indeklima

Vær opmærksom på indeklimaet. Hvis man konstaterer kondens på sine termoruder, kan det være indikation på et højt fugtniveau. Sørg for god udluftning eller få foretaget en fugtundersøgelse.

Vær opmærksom på skjolder i hjørner, måske er et tagnedløb utæt.​

Maling

Vær opmærksom på malingsafskalning og salpeterudblomstringer på kældervægge. Der kan være utæthed på udvendige kloaker eller tagnedløbsbrønde.

Udluftning

​Sørg for god daglig mekanisk og/eller naturlig udluftning

Sørg for god naturlig ventilation i forbindelse med badning og ikke mindst madlavning.

Tøjtørring

Sørg for ikke at tørre tøj indenfor da dette let tilfører en masse fugt til luften.

Vandmåler

Vær opmærksom på vandmåleren. Løber den rundt, uden der er forbrug, kan der være tale om et brud på rørene til brugsvandet. Kontakt et VVS-firma for nærmere undersøgelse.

En mulig kontrol af brugsvandet kunne være at lukke for vandtilførsel i 2-3 timer og derefter se, om vandmåleren løber rundt. Gør den det, kan det være en utæt pakning på et toilet eller et brud på en vandinstallation.

Vægge

Vær opmærksom på saltudtrækninger og misfarvninger på vægge, da det kan være en indikator på fugt.

Vær opmærksom på misfarvninger af ydervægge i hjørner, vindueskarme og bag tunge møbler. Det kan skyldes en høj luftfugtighed i indeluften og kuldebroer omkring væggene. Forsøg at lufte ud med gennemtræk minimum tre gange dagligt af fem-ti minutters varighed.​