Virumgårdsvej 16, 2830 Virum
45 95 05 45

Har du fået en vandskade?

Vand er livgivende og uundværligt.

Men vand er også til tider en alvorlig trussel mod vores boliger og bygninger.

Med større udsving i klimaet, kraftigere storme og regnfald øges kravene til vores viden om vand- og fugtskader.

Det er derfor rigtig vigtigt at være opmærksom – både før og efter det er gået galt.

Vi tilbyder altid gerne at hjælpe med både forebyggende arbejde såvel som at analysere skaden, udtørre det implicerede område og bagefter kvalitetssikre huset eller bygningen.

Har du mistanke om en fugtskade?​

Det er vigtigt, at du allerede ved de første spæde tegn på en fugtskade som skjolder og lugt griber sagen rigtigt an og søger ekspertbistand.

Vi tilbyder at gennemgå området/bygningen og udfærdige en rapport til dig som husejer og evt. til forsikringsselskab og entreprenør.

Rapporten danner grundlaget for den fremtidige håndtering af problemet.

Er vandskaden sket?

Hvis du er blevet ramt af en vandskade, stor som mindre, så er hurtig og korrekt udbedring afgørende.

Det er ikke nok at sætte et par affugtere op, tænde for strømmen og lade tiden gå.

Korrekt udtørring er en specialistdisciplin, og vi kan dokumentere, baseret på en lang historik, at vore principper og teknikker er markant mere effektive end de gængse.

Hvilket vil betyde en hurtigere og ofte billigere løsning af fugt- og vandskadeproblemer.

Vi fortæller gerne mere om vores principper under et indledende møde.

Kvalitetssikring & rapportering

NCS Fugtteknik leverer naturligvis en kvalitetsrapport og den nødvendige dokumentation efter arbejdet.

Udover det leverer vi på opfordring også den fremadrettede rådgivning, der kan forhindre eller minimere fremtidige fugt- og vandskader.​