Virumgårdsvej 16, 2830 Virum
45 95 05 45

NCS Fugtteknik om vandskader

Når vandskader bliver ødelæggende

Vand er livgivende og uundværligt, men vand er også til tider en alvorlig trussel mod vores boliger og bygninger. Med større udsving i klimaet, kraftigere storme og regnfald øges kravene til vor viden om vand- og fugtskader.

Det gælder ikke kun, når det er gået galt. Det gælder også det yderst vigtige præventive arbejde.

Her kommer NCS Fugtteknik ind i billedet med en snart 25-års spidskompetence i såvel forebyggende arbejde som evnen til at analysere, udtørre bygningen korrekt hurtigst muligt og kvalitetssikre bygningen fremover. Det skal man ikke overlade til hvem som helst.

Ved mistanke om fugtskader

​Det er vigtigt, at man allerede ved de første spæde tegn på en fugtskade som skjolder og lugt griber sagen rigtigt an og søger ekspertbistand.

Vi tilbyder at gennemgå området/bygningen og udfærdige en rapport til husejer og evt. forsikringsselskab og entreprenør.

Denne rapport er grundlaget for en fremtidig korrekt håndtering​

Når vandskaden er sket

Hurtig og korrekt udbedring er afgørende. Det er ikke nok at sætte et par affugtere op, tænde for strømmen og lade tiden gå.

Korrekt udtørring er en specialistdisciplin og vi kan dokumentere, baseret på en lang historik, at vore principper og teknikker er markant mere effektive end de gængse, hvilket vil betyde en hurtigere og ofte billigere løsning af fugt- og vandskadeproblemer.

Vi fortæller gerne mere om vores principper under et indledende møde.

Kvalitetssikring og rapportering

NCS Fugtteknik leverer naturligvis en kvalitetsrapport og den nødvendige dokumentation. Udover det, leverer vi på opfordring også den fremadrettede rådgivning, der kan forhindre eller minimere fremtidige fugt- og vandskader.​