Virumgårdsvej 16, 2830 Virum
45 95 05 45

Tagskanning af ”fladt” tag

Huller eller utætte samlinger i tagpap eller tagfolie på flade tage, kan medføre vandindtrængning og opfugtning af tagkonstruktionen.

Selv uden at der trænger vand gennem lofter i underliggende lokaler.

Vådt isoleringsmateriale vil medføre forringet isoleringsevne. Men der kan i visse konstruktioner også være risiko for råd- og svampeskader.

Hvad er fordelene ved en tagskanning?

Med en tagskanning vil det være muligt at få et overblik over opfugtningen af tagkonstruktionen og eventuelt finde lækager i tagbelægningen.

Selve skanningen er ikke destruktiv, og det vil derfor kun kræve, at der etableres få små huller i taget. Dette er for at omsætte de relative målinger fra skanningen til absolutte fugtmålinger.

Hvilke tagkonstruktioner kan skannes?

Der kan foretages skanning af såvel ”varme” som ”kolde” tagkonstruktioner.

Der kan i forbindelse med skader på tagbelægningen, eller planlagte renoveringsopgaver, være formål ved at få foretaget en tagskanning, for at vurdere i hvilket omfang der er opfugtning af tagkonstruktionen.

Herved vil det være muligt at fastlægge i hvilket omfang, der skal foretages udskiftning af tagkonstruktionen. Eller vurdere om det er muligt at foretage udtørring for eksempel med højtryksaffugtning.