Virumgårdsvej 16, 2830 Virum
45 95 05 45

NCS Fugtteknik om beton og fugt

Beton og fugt - en dårlig cocktail

​Vand binder sig i mange materialer, også i beton. Enhver entreprenørs og bygherres skrækscenarie er at lægge f.eks. et trægulv for tidligt på et nyt og stadigt fugtigt betongulv for “vi skal jo være færdige”…

Hvornår er et betonfundament eller betonvægge klart til at arbejde videre på? Hvad risikerer man ved at gå for tidligt i gang? Og hvor kan man henvende sig for en sikker rådgivning, så ubehagelige skader og erstatningssager undgås?

Det ved NCS Fugtteknik!

Der er masser af vand I beton

En betonmængde med 300 liter vand og 430 kg cement pr. m³ har en vand til beton ratio på 0,70. Når betonen er hærdet, vil der være ca. 128 liter “frit” vand tilbage i betonen, som altså ikke er bundet i betonen.

At fjerne dette vand er en tidskrævende proces, der afhænger af rummets temperatur, luftfugtighed, en- eller tosidig udtørring og metode, betonens kvalitet og tykkelse og underlaget. Det kan ved almindelig rumtemperatur og luftfugtighed tage op til fire eller seks måneder.​

Kan man ikke bare lave nogle borehuller?

Det er slet ikke nemt at måle betonfugtighed, og det er værre at måle forkert end slet ikke at måle. Der er to typiske måder at løse opgaven på. Den første er med borehulsmålinger. Borehulsmålinger på byggepladser kræver stor præcision med kalibrerede måleinstrumenter og oprensning af borehul, så det

er helt rent.

Vi går laboratorievejen

Den anden metode er en RF-måling. RF-måling på udtagne prøver er den sikreste og mest effektive metode til at bestemme RF i en konstruktion. Det siger eksperterne, og det siger vi. Udtagne prøver sendes til laboratorium, lægges i klimakammer (styret klima), og nu kan vi måle ved en hvilken som helst temperatur og simulere det færdige resultat og indeklima ved ibrugtagning af hus.

Betontung kompetence

Når de rigtige målemetoder er anvendt, så går vi i gang udfra NCS´s unikke udtørringsprincipper, og investeringen i ekspertbistand er hurtigt tjent ind.

NCS Fugtteknik leverer naturligvis en kvalitetsrapport og den nødvendige dokumentation, men ikke alene det, vi leverer også på opfordring den fremadrettede rådgivning, der kan forhindre eller minimere fremtidige fugt- og vandskader.​